ஆசிரியர்

வடமொழி

வடமொழி ஆகமங்கள்: ஆகமங்களில் சரியை, கிரியை யோகம், ஞானம் என்கின்ற 4 பகுதிகளும் உண்டு.  ஆனால் வடமொழி ஆகமங்களில் கிரியைப்…

அறிமுகம்

ஆகமம் தமிழில் முதலில் எழுந்தது. விந்த்யாத்ரே தட்சிணே தேசே. சைவோற்பத்தி ப்ரகீர்த்திதஹ: சிவேனே ஸ்தாபிதம் சைவம் சைவேணே ஸ்தாபிதம் சிவம்…

பயிற்சி

20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக மயிலாப்பூர், திண்டுக்கல், மதுரை என பல இடங்களில் அரசு தொடர்பான இந்து அறநிலைத் துறை வாயிலாக…

அர்ச்சகர் தகுதிப்பாடு

பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் சிறப்பொவ்வா செய் தொழில் வேற்றுமையான் அந்தணர் என்போர் அறவோர் மற்றெவ்வுயிர்க்கும் செந்தண்மை பூண்டொழுக லான். பிறப்பினால்…

வழிபாட்டு நோக்கம்

அனைவரையும் வழிப்படுத்துவது நெறிப்படுத்துவது ஆகும்.  உலக ஆசைகளில், பற்றில் ஈடுபட்டிருக்கும் ஆன்மாக்களுக்கு மன சஞ்சலத்தோடு இருப்பவர்களுக்கு ஒரு போக்கிடம் காட்ட,…